GA2. Stabilirea rețelei de cercetare interdisciplinară pentru ameliorarea condițiilor de mediu va include elaborarea de reguli pentru funcționalitatea rețelei, schimbul de cunoștințe și competențe între instituțiile partenere, validarea metodelor de cercetare.

2.1. Elaborarea de reguli pentru funcționarea rețelei

          20.12.2013 - acord bilateral între LP partenerul lider și partenerul P1

          20.12.2013 -  acord bilateral între LP partenerul lider și partenerul P2

          20.12.2013 -   acord bilateral între LP partenerul lider și partenerul P3

          10.02.2014 - Carta reței care să specifice modul în care sunt rezolvate conflictele serioase între parteneri și modul în care vor fi evitate neregulile.

2.2. Schimb de cunoștințe și de competențe între instituțiile partenere

          10-11.04.2014 - Seminar științific și întâlnire între instituțiile partenere la Galați - formare, exerciții și seminar  pentru tinerii cercetători, doctoranzi și masteranzi

image #1 image #2 image #3 image #4 image #5 image #6 image #7 image #8 image #9 image #10 image #11 image #12 image #13 image #14 image #15

        04-05. 08.2014- Seminar științific și întâlnire între instituțiile partenere la Chișinău - formare, exerciții și seminar  pentru tinerii cercetători, doctoranzi și masteranzi

image #501 image #502 image #503 image #504 image #505 image #506

         12-13.12.2014 - Seminar științific și întâlnire între instituțiile partenere la Galați - formare, exerciții și seminar  pentru tinerii cercetători, doctoranzi și masteranzi

image #801 image #802 image #803 image #804 image #805 image #806 image #807 image #808 image #809

 

 

2.3. Testarea și validarea metodelor de cercetare ale instituțiilor partenere

           10-11.04.2014 - Set de prezentări realizate de formatori din instituțiile LP, P1, P2, P3 în timpul seminarului științific de la Galați cu tematica:

                  -eșantionare proceduri validate pentru apă, sol, sedimente și hidrobionți;

                  - metode de calibrare pentru tehnici analitice de spectrofotometrie XRF și UV-VIS;

                  - sistem pentru elaborarea hărților GIS.

image #16 image #17 image #18 image #19 image #20 image #21 image #22 image #23 image #24 image #25 image #26 image #27 image #28 image #29 image #30

            04-05.08.2014 - Set de prezentări realizate de formatori din instituțiile LP, P1, P2, P3 în timpul seminarului științific de la Chișinău cu tematica:

                    - tehnici cromatografice (GC, HPLC) și nucleare utilizate în analizele de mediu

image #511 image #512 image #513 image #514 image #515 image #516 image #517 image #518 image #519

            12-13.12.2014 - Set de prezentări realizate de formatori din instituțiile LP, P1, P2, P3 în timpul seminarului științific de la Galați cu tematica:

                       - Tehnici analitice AAS și  FT-IR în analizele de mediu

image #401 image #402 image #403 image #404 image #405 image #406

 

 

   
;