Obiective specifice 

1. Integrarea capacitatilor si expertizei institutiilor partenere pentru a evalua impactul transfrontalier al problemelor de mediu in bazinul Dunarii de Jos.  

2. Studiul de fezabilitate pentru planul de dezvoltare al comunitatilor pilot si pentru prevenirea dezastralor. 

3.
Crearea unui mecanism capabil sa furnizeze suport stiintific pentru factorii de decizie in vederea elaborarii de politici referitoare la prevenirea impactului negativ al potentialelor accidente naturale si antropice in regiune. 

4. Cresterea nivelului de constientizare a populatiei din regiune cu privire la problemele de mediu cu impact transfrontalier.

5. Incurajarea implicarii tinerilor cercetatori, masteranzi si doctoranzi in cercetare de mediu transfrontaliera.

6. Imbunatatirea situatiei ecologice in Euroregiunea Dunarea de Jos.
   
;